Програми Херсонської міської ради
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 21.08.2008 № 909


 ОНОВЛЕНА МІСЬКА ПРОГРАМА

поетапного відселення мешканців житлових будинків „гнучкої” конструктивної

схеми у м.Херсоні на період 2009-2013 років

 

1.Вступна частина

             Відповідно до рекомендацій державної міжвідомчої комісії, що обстежувала технічний стан будинків, побудованих за технологією “гнучкої” конструктивної схеми у м.Херсоні, за дорученням Кабінету Міністрів України від 06.04.2001 № 522/15, розроблена та затверджена рішенням міської ради від 21.01.2003 № 208 міська програма поетапного відселення мешканців аварійних житлових будинків “гнучкої” конструктивної схеми у м.Херсоні на період 2003-2009 років (далі – Програма). Через відсутність фінансування, вона не виконувалась і, у зв’язку із ростом вартості житла на вторинному ринку, виконання поточного ремонту, вартості будівельно-монтажних робіт із розбирання будинків, потребує повторного перерахунку в цінах 2008 року.

         Розробники Програми  - Херсонська філія „НДІпроектреконструкція” та управління житлового господарства міської ради.

 2. Нинішній технічний стан будинків

             Інженерно-геологічні умови території м.Херсона відрізняються різноманітністю та складністю, оскільки велику частину ґрунту  становлять леси і лесоподібні суглинки, яким притаманна значна здатність до просідання і які характеризуються підвищеною деформативністю при замочуванні. Інститутом „Мособлпроект” був розроблений експериментальний типовий проект для реального будівництва житлових будинків в умовах м.Херсона. Цим проектом передбачалася конструктивна схема, гнучка в 2-х напрямках, що дозволяє будинку переміщатися за осіданням основи без небезпечних для його експлуатації деформацій. Усього в м.Херсоні  у 1963-1969 роках було побудовано і введено в експлуатацію 36 житлових будинків за цим типовим проектом.

   За останні десятиліття значно погіршилася гідрогеологічна обстановка в м.Херсоні – практично повсюдно спостерігається підйом рівня ґрунтових вод, який призвів до поступового просідання лесових ґрунтів, зменшення несучої здатності, і, як наслідок – деформацій будинків та інженерних водонесучих комунікацій, при цьому фактичні деформації перевищили припустимі в кілька разів.

Необхідно також відзначити складність і підвищення експлуатаційних витрат з утримання будинків „гнучкої” схеми. Через взаємні переміщення, що не припиняються, однієї чи декількох несучих веж, з’являються деформації в навішених на них конструкціях. Постійне спостереження і щорічні обстеження житлових будинків „гнучкої” схеми дозволяють зробити висновок, що стабілізації осідання веж немає, деформація конструкцій продовжується з різним ступенем інтенсивності. Технічний стан будинків „гнучкої схеми” постійно погіршується: виникають нові тріщини, деформація продовжується.

Відповідно до рекомендацій комісій Держбуду України, технічний стан житлових будинків „гнучкої” конструктивної схеми в залежності від ступеня деформацій несучих конструкцій поділяється на три категорії:

І – аварійний;

ІІ – особливо незадовільний;

ІІІ – незадовільний.

         Черговість відселення житлових будинків установлена, виходячи з їх технічного стану.

 3. Мета Програми

             Мета Програми – вирішення комплексу проблем щодо запобігання створенню аварійних ситуацій і забезпечення житлом населення, котре проживає в житлових будинках „гнучкої” конструктивної схеми в м.Херсоні.

 4. Завдання Програми

 Завданням Програми є:

4.1.           Першочергове забезпечення житлом громадян, які проживають у будинках „гнучкої” конструктивної схеми, нинішній технічний стан яких є особливо незадовільним.

4.2.           Визначення витрат, пов’язаних із відселенням людей і розбиранням будинків.

4.3.           Визначення джерела фінансування. 

 

 1. Фінансове забезпечення

 Заходи, передбачені Програмою, фінансуються у розмірі: 63,5 відсотка з державного бюджету та 36,5 відсотка із місцевих бюджетів (бюджету Херсонської області та бюджету м.Херсона за згодою відповідних рад). У разі коли за час виконання Програми будинки, з яких передбачається поетапне відселення мешканців, в установленому порядку буде віднесено до аварійних, відселення з таких будинків здійснюватиметься за рахунок коштів резервного фонду бюджетів.

         Етапи виконання Програми за роками дано в табличній частині.

 6. Пропонована черговість відселення житлових будинків „гнучкої” конструктивної схеми у м.Херсоні 

№ п/п

Рік відсе- лення

Адреса                   житлового будинку

Кате- горія тех. стану

Кіль-кість квар-тир

Кіль-кість особ. рахун- ків

Кіль-кість меш- кан- ців

1

2

3

4

5

6

7

1

2009

Пр.Будівельників, 11

пр.Будівельників, 1-а

пр.Будівельників, 13

вул.Р.Люксембург, 1-а

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

80

     80

     78

     56

82

87

81

56

217

   228

   204

   127

   Всього за 2009 рік:

 

294

306

776

  2

  2010

вул.Р.Люксембург, 3-а

Миколаївське шосе, 11

Миколаївське шосе, 13

Миколаївське шосе, 13-а

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

50

80

50

50

58

85

50

55

187

   212

   153

   122

   Всього за 2010 рік:

 

230

248

674

  3

  2011

Миколаївське шосе, 28

Миколаївське шосе, 26-а

Миколаївське шосе, 26-б

вул.Філатова, 26

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

80

     80

     50

     50

80

80

50

53

229

211

127

154

   Всього за 2011 рік:

 

260

263

721

  4

  2012

вул.Філатова, 28

вул.Уварова, 4-а

вул.Уварова, 6

вул.Шовкуненка, 80

ІІ

ІІ

ІІ

ІІІ

50

50

50

80

53

54

52

80

137

141

135

208

   Всього за 2012 рік:

 

230

239

621

  5

  2013

вул.Шовкуненка, 82

вул.Шовкуненка, 82-а

вул.Шовкуненка, 84

вул.Шовкуненка, 84-а

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

80

80

80

80

80

80

81

80

185

216

209

194

   Всього за 2013 рік:

 

320

321

804

   Всього за Програмою:

 

1334

1377

3596

  Примітка: зміна черговості відселення будинків може відбуватися через різке погіршення технічного стану житлового будинку з виникненням аварійної ситуації, що загрожує обвалом несучих конструкцій.

 7. Заходи з реалізації Програми 

№ п/п

Зміст заходів

Терміни реалізації, роки

Відпові-дальні

Вартість разом, тис.грн.

У тому числі за рахунок

Очікувані результати

держ-бюд-жету   тис.грн.

місцевих бюджетів, тис.грн.

інших бюджетів, тис.грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Витрати на ремонт будинків, пов’язані з конструктивною особливістю житлових будинків „гнучкої” схеми

2009

2010

2011

2012

2013

Виконком міської ради, управління житлового господарства

900,0

704,0

545,0

370,0

215,0

-

-

-

-

-

900,0

704,0

545,0

370,0

215,0

-

-

-

-

-

Усунення дрібних деформацій, забезпечення  нормального проживання мешканців

   Всього:       

2734,0

 

2734,0

 

 

2

Відселення мешканців та розбирання будинків

2009

2010

2011

2012

2013

Виконком міської ради, управління житлового господарства, підрядні будівельні організації

69836,2

56291,5

63742,4

58380,7

88955,3

44346,0

35745,1

40412,7

37071,8

56486,6

25490,2

20546,4

23329,7

21308,9

32468,7

-

-

-

-

-

Забезпечення безпечних умов проживання мешканців, запобігання створенню аварійних ситуацій

   Всього:

337206,1

214062,2

77653,7

 

 

   ВСЬОГО  ЗА ПРОГРАМОЮ:

339940,1

214062,2

80387,7

 

 

 

  Примітки:

  1. Розрахунки коштів на придбання квартир для відселення мешканців виконано на підставі довідок ХТБ „Альтер-Его” та                       ПП „Горін В.Н.”  про середню вартість 1 м.кв. житла на вторинному ринку.
  2. Вартість розбирання будинків визначено на підставі кошторисної документації, розробленої Херсонською філією „НДІпроектреконструкція”.
  3. Вартість ремонту визначено на підставі витрат управління житлового господарства міської ради за 2008  рік без урахування витрат на поточний ремонт.