Програми Херсонської міської ради
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 27.02.2009 № 1066МІСЬКА ПРОГРАМА

 

Програма першочергових заходів

у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження в бюджетних закладах

 

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Джерела фінансування

Вартість, тис. грн.

Очікувані результати

1

2

3

4

5

6

7

1.

Доукомплектація бюджетних установ засобами обліку споживання паливо-енергетичних ресурсів

Встановлення 74 лічильників теплової енергії: отримання  технічних умов – 1 тис. грн.,  розробка проекту – 3 тис. грн.   4*74 = 296 тис. грн.; обладнання, БМР з матеріалами, пусконаладка та метрологія 34*74 = 2516 тис. грн.

Встановлення 39 лічильників гарячого та холодного водопостачання: розробка проекту 0,5*39 = 19,5 тис.грн.; лічильники, БМР з матеріалами 5*39 = 195 тис. грн.

Встановлення 8 лічильників реактивної електричної енергії та 4 конденсаторних установок: лічильники 0,3*8= 2,4 тис. грн.;  конденсаторні установки 18*4 = 72 тис. грн. Усього: 74,7 тис. грн.

Встановлення 3 лічильників газу: 3*20 = 60 тис. грн.

2009 рік

міський бюджет

 

 

 

міський бюджет

 

державний бюджет

 

315,5

 

 

 

1325,2

 

1325,2

 

Створення умов для здійснення контролю та управління споживанням енергетичних ресурсів у бюджетній сфері

2.

Створення системи управління  споживанням енергії в бюджетній сфері. Виконання рішення РНБО України, введеного в дію Указом Президента від 28.07.2008 №679/2008.

Придбання спеціалізованої комп’ютерної програми з моніторингу споживання енергетичних ресурсів, налагодження інформаційних потоків та робота  2 фахівців  протягом року згідно з кошторисом витрат

I квартал 2009 року

міський бюджет

 

 

 

 

 

161,03

 

 

 

Організація регулярного контролю за споживанням енергії в бюджетній сфері. Раціональне використання енергетичних ресурсів. Зменшення обсягів закупівель та витрат на придбання енергетичних ресурсів не менше ніж на 5%

3.

Підвищення рівня компетентності службовців бюджетної сфери з питань енерго-збереження.

Виконання рішення РНБО України, введеного в дію Указом Президента від 28.07.2008 №679/2008.

Переклад, розробка та адаптація до українських потреб навчальних курсів - 10 тис. грн. 

Проведення навчальних курсів з енергозбереження для керівників закладів бюджетної сфери та відповідальних осіб,

на яких покладено відповідні обов’язки (200 осіб)– 40 тис.грн.

I квартал 2009 року

РЕЙНЕРТСЕН АС (Норвегія)

 

міський бюджет

 

 

 

10,0

 

 

40,0

 

 

 

Оволодіння методами оцінки, аналізу і планування в енерговикористанні, методами розробки енергоощадливих заходів  (проектів),  які враховують технічні, економічні, фінансові та адміністративні чинники. Підвищення рівня компетентності та незалежності в процесі прийняття рішень із питань енергозбереження

4.

Створення системи економічного стимулювання енергозбережен-ня в бюджетних установах.

Виконання рішення РНБО України, введеного в дію Указом Президента від 28.07.2008 №679/2008.

Переклад, розробка та адаптація до українського законодавства пакета документів –20,0 тис.грн.

Створення Херсонського міського фонду енерго-збереження –300,0 тис. грн.

 

2009 рік

РЕЙНЕРТСЕН АС (Норвегія)

 

ТЕКНА (Норвегія)

 

 

міський бюджет

 

 

 

120,0

 

 

100,0

 

 

100,0

 

Створення фінансового інструменту для револьверного фінансування пріоритетних заходів із забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження заходів з енерго-ефективності та  стимулювання енергозбереження в бюджетних установах. Впровадження заходів із енергоефективності, затверджених спостережною радою Херсонського міського фонду енергозбереження, в бюджетних установах

5.

Формування енергоефектив-ної поведінки у населення.

Виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.10.2008 №1290-р.

Проведення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності. Друкування методичних посібників для вчителів і учнів, придбання демонстраційних матеріалів – 48,0 тис. грн.  

Проведення Міжнародного конкурсу молодіжних проектів

з енергоефективності

24,0 тис. грн.  

2009 рік

міський бюджет

 

 

 

 

SPARE

(Норвегія)

 

48,0

 

 

 

 

 

24,0

 

Запровадження в школах міста курсу з енергозбереження та пом’якшення змін клімату, залучення учнівської молоді до участі в енергопроектах  Між- народного освітнього проекту  SPARE.

Проведення в м. Херсоні національного туру   ІV  Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія та середовище» 

6.

Формування енергоефектив-ної поведінки у населення.

Виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.10.2008 №1290-р.

Проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо     ефективного використання  енергетичних  ресурсів і питної води.

Розробка, друкування та розповсюдження інформаційного бюлетеня  з корисними порадами (формат А4) накладом 100 000 екземплярів по 0,5 грн. =

50,0 тис. грн.  

2009 рік

міський бюджет

 

50,0

Скорочення споживання енергетичних ресурсів та платежів за них населенням міста на 5%

7.

Скорочення споживання енергетичних ресурсів у бюджетних установах.

Виконання рішення РНБО України введеного в дію Указом Президента від 28.07.2008 №679/2008.

Проведення енергетичного аудиту в  2 бюджетних установах з високим рівнем споживання енергетичних ресурсів

2009 рік

РЕЙНЕРТСЕН АС (Норвегія)

 

міський бюджет

 

 

20,0

 

 

20,0

Отримання переліку заходів та техніко-економічного обґрунтування для розробки проектної документації щодо впровадження заходів зі скорочення споживання енергетичних ресурсів у  бюджетних установах

8.

Здійснення заходів щодо скорочення споживання електроенергії бюджетними установами.

Виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2008  №1337-р

Реалізація демонстраційного проекту з модернізації системи освітлення в пілотній школі

м. Херсона. Придбання та встановлення енергоефективного освітлювального обладнання - 36,0 тис. грн. Придбання та встановлення автоматизованої системи управління освітленням - 25,0 тис. грн.

І - ІІ квартал 2009 року

SPARE

(Норвегія)

 

міський бюджет

 

36,0

 

 

25,0

Підвищення енергоефективності систем освітлення в бюджетній сфері. Розробка типових рекомендацій щодо підвищення енергоефективності систем освітлення в бюджетних установах

9.

Заходи з енергозбережен-ня в бюджетних установах

Розробка проектно-кошторис-ної документації щодо впровадження заходів зі скорочення споживання енергетичних ресурсів у 2 будівлях (20 тис.грн. за один проект) – 40 тис.грн.

2009 рік

міський бюджет

40,0

Розроблення проектної документації щодо впровадження заходів зі скорочення споживання енергетичних ресурсів у 2 будівлях для здійснення «пілотних» проектів

10

Заходи з енергозбережен-

ня в бюджетних установах

Впровадження заходів зі скорочення споживання енергетичних ресурсів у 2 будівлях

2009 – 2010 роки

державний бюджет

 

 

2000,0

 

 

Заощадження споживання енергетичних ресурсів у «пілотних» будинках на 50%

 

Усього,  в тому числі:

- кошти міського бюджету

- інші кошти

5759,93

2124,73

3635,2